Kullanıcı Sözleşmesi

 


Bu Anlaşma, Bursaevleri.com Site'sinin (bundan sonra "Site" olarak anılacaktır) ve materyallerin ve hizmetlerin Kullanıcılar tarafından kullanım şartlarını tanımlar.

1.Genel Şartlar

1.1. Sitenin materyal ve hizmetlerinin kullanımı, Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükteki kanunlarına tabidir.

1.2. Bu Sözleşme bir Halka Açık Tekliftir. Kullanıcı, Site materyallerine erişerek Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

1.3. Site yönetimi, Anlaşma şartlarını tek taraflı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Herhangi bir değişiklik, Sözleşmenin Site'de yeni bir sürümünü yayınladıktan 3 gün sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı, şartları kabul etmezse, Siteye erişimi terk etmek ve Site materyalleri ile hizmetleri kullanmaktan vazgeçmek zorunda kalır.

2. Tarafların Sorumlulukları

2.1. Kullanıcı, fikri mülkiyet, telif hakları ve / veya ilgili haklar alanında TC.yasasını veya uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği düşünülen herhangi bir işlemi veya sonuçlanan veya edemediğiniz herhangi bir işlemi yapmamayı kabul etmektedir. Site ve web sitesi servislerinin arızalanmasına neden olabilir.

2.2. Site materyallerini, telif hakkı sahiplerinin açık izni olmaksızın kullanılması yasaklanmıştır (RF 1270. maddesi). Site materyallerini yasal bir şekilde kullanmak için telif hakkı sahipleri ile lisanslı bir sözleşme imzalamanız (lisans almanız) gerekir.

2.3. Telif hakkı eserleri de dahil olmak üzere Site materyalini alıntılarken, siteye olan bağlantıyı kullanmak zorunludur. (RF 1274 Sayılı Medeni Kanununun 1inci Maddesi).

2.4. Sitedeki yorumlar ve diğer Kullanıcıların yazıları, Rus Yasası ve genel olarak kabul edilen ahlak ve ahlak kurallarına aykırı olmaz.

2.5. Kullanıcı, Site yönetiminin, Sitede mevcut olabilecek bağlantıların herhangi bir ziyaret ve dış kaynak kullanımı için yükümlü olmadığı konusunda uyarıldı.

2.6. Kullanıcı, Site yönetiminin sorumlu olmadığını ve Site içeriklerinden herhangi bir kayıp ya da hasar, telif haklarının tescili ve bu tescil, mal ve hizmetlerin, harici web sitelerinden elde edilen veya türetilen bilgilerin doğrudan veya dolaylı yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eder. veya kaynaklarda veya Sitedeki bilgilerin kullanımından veya dış kaynaklara bağlantılardan kaynaklanan diğer tüm temaslardan sorumlu değildir.

2.7. Kullanıcı, tüm Site materyalleri ve hizmetlerinin veya onun herhangi bir bölümünün reklamla eşlik edebileceğini kabul eder. Kullanıcı, Site yönetiminin sorumlu olmadığını ve bu tür reklamcılıkla ilgili herhangi bir yükümlülüğün bulunmadığını kabul eder.

3. Diğer şartlar

3.1. Bu Anlaşmadan doğan ya da buna ilişkin olası tüm uyuşmazlıklar, Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükteki yasalarına uygun olarak halledilecektir.

3.2. Sözleşmede yer alan hiçbir husus, bu Sözleşme ile doğrudan öngörülmeyen Ajanlar ilişkileri, ortaklık ilişkileri, müşterek faaliyetler ile ilişkiler, kişisel olarak işe alma ilişkileri veya Kullanıcı ile Saha yönetimi arasındaki diğer ilişkilerin kurulması olarak anlaşılamaz.

3.3. AİHM'nin bu Sözleşmenin herhangi bir noktasının geçersiz veya uygulanamaz olduğuna inanması halinde, Sözleşmenin diğer ifadelerinin geçersiz kılınmasını gerektirmez.

3.4. Kullanıcılar tarafından Sözleşme bildirimlerinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda Site yönetiminin etkisiz hale getirilmesi, Site yönetiminin, yasalar tarafından korunan Site materyalleri üzerindeki menfaatlerini ve telif haklarını savunmak için daha sonra uygun işlemleri yapmasını engellemez.

Kullanıcı, bu Sözleşmenin kayıt ve şartlarının farkında olduğunu teyit eder ve bunları üstlenir.

Yorum

Henüz yorum yok